Mesnica Don Vito

Zaštita privatnosti

Zaštita podataka naših korisnika, osobnih prava kod prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka iznimno su nam bitni. Naša praksa zaštite podataka u skladu je sa zakonom o zaštiti osobnih podataka te ostalim važećim zakonskim odredbama.

Mesnica Don Vito poštuje privatnost posjetitelja i korisnika servisa mesnica-donvito.com. Podatke iz procesa narudžbe, te ostale podatke o korisniku, mesnica DOn Vito neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Sukladno zakonskim propisima, mesnica Don Vito može prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene kroz korištenje stranice mesnica-donvito.com. Dobivene podatke koristimo za poboljšanje servisa mesnica-donvito.com i njegovo dodatno prilagođavanje korisnicima, te za informiranje korisnika o novim ponudama i mogućnostima koje mesnica Don Vito i servis mesnica-donvito.com nude.

Mesnica Don Vito i servis mesnica-donvito.com obvezuju se da će čuvati privatnost svojih korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila korištenja stranice mesnica-donvito.com ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Stranica mesnica-donvito.com može povremeno svojim korisnicima i kupcima slati informacije o novostima u ponudi putem e-mail adrese koju su korisnici unijeli u procesu registracije ili kupnje nekog od proizvoda/usluga.

Mesnica Don Vito